ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบ Telegraphic medicine ในหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบ Telegraphic medicine ในหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : - , สุนทร ชินประสาทศักดิ์ , นันทวรรณ ทิพยเนตร , รัฐ สอนสุภาพ , เจน วาจะโปะ , อภิวัฒน์ จันบุดศรี , ชลณี ชมจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
- , สุนทร ชินประสาทศักดิ์ , นันทวรรณ ทิพยเนตร , รัฐ สอนสุภาพ , เจน วาจะโปะ , อภิวัฒน์ จันบุดศรี , ชลณี ชมจันทร์ . (2559). ระบบ Telegraphic medicine ในหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- , สุนทร ชินประสาทศักดิ์ , นันทวรรณ ทิพยเนตร , รัฐ สอนสุภาพ , เจน วาจะโปะ , อภิวัฒน์ จันบุดศรี , ชลณี ชมจันทร์ . 2559. "ระบบ Telegraphic medicine ในหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- , สุนทร ชินประสาทศักดิ์ , นันทวรรณ ทิพยเนตร , รัฐ สอนสุภาพ , เจน วาจะโปะ , อภิวัฒน์ จันบุดศรี , ชลณี ชมจันทร์ . "ระบบ Telegraphic medicine ในหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559. Print.
- , สุนทร ชินประสาทศักดิ์ , นันทวรรณ ทิพยเนตร , รัฐ สอนสุภาพ , เจน วาจะโปะ , อภิวัฒน์ จันบุดศรี , ชลณี ชมจันทร์ . ระบบ Telegraphic medicine ในหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครราชสีมา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2559.