ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเม่าหลวงสายพันธุ์ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเม่าหลวงสายพันธุ์ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : ลือชัย บุตคุป , ศุภชัย สมัปปิโต , สุจิตรา เจาะจง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ลือชัย บุตคุป , ศุภชัย สมัปปิโต , สุจิตรา เจาะจง . (2558). พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเม่าหลวงสายพันธุ์ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ลือชัย บุตคุป , ศุภชัย สมัปปิโต , สุจิตรา เจาะจง . 2558. "พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเม่าหลวงสายพันธุ์ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ลือชัย บุตคุป , ศุภชัย สมัปปิโต , สุจิตรา เจาะจง . "พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเม่าหลวงสายพันธุ์ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558. Print.
ลือชัย บุตคุป , ศุภชัย สมัปปิโต , สุจิตรา เจาะจง . พฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเม่าหลวงสายพันธุ์ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2558.