ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ
นักวิจัย : อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . (2553). สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . 2553. "สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . "สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. Print.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . สมรรถภาพและลักษณะซากและนกกระทาที่ได้รับไข่น้ำ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2553.