ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดื้อต่อยา Penicillin ของ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดื้อต่อยา Penicillin ของ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ
นักวิจัย : มนกานต์ อินทรกำแหง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มนกานต์ อินทรกำแหง . (2551). การดื้อต่อยา Penicillin ของ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มนกานต์ อินทรกำแหง . 2551. "การดื้อต่อยา Penicillin ของ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มนกานต์ อินทรกำแหง . "การดื้อต่อยา Penicillin ของ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. Print.
มนกานต์ อินทรกำแหง . การดื้อต่อยา Penicillin ของ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ำนมโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2551.