ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7
นักวิจัย : นริสา วงศ์พนารักษ์ , ศิรินาถ ตงศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นริสา วงศ์พนารักษ์ , ศิรินาถ ตงศิริ . (2559). บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นริสา วงศ์พนารักษ์ , ศิรินาถ ตงศิริ . 2559. "บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นริสา วงศ์พนารักษ์ , ศิรินาถ ตงศิริ . "บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559. Print.
นริสา วงศ์พนารักษ์ , ศิรินาถ ตงศิริ . บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2559.