ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก
นักวิจัย : อภินันท์ อุรโสภณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ , ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อภินันท์ อุรโสภณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ , ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ . (2554). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อภินันท์ อุรโสภณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ , ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ . 2554. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อภินันท์ อุรโสภณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ , ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ . "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554. Print.
อภินันท์ อุรโสภณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ , ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของระบบโลก. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2554.