ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ
นักวิจัย : อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . (2553). ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . 2553. "ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . "ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. Print.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . ผลของไข่น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในไก่เนื้อ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2553.