ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่
นักวิจัย : อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . (2553). ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . 2553. "ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . "ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. Print.
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี , อภิเดช แสงดี . ผลการทดแทนโปรตีนกากถั่วเหลืองด้วยโปรตีนจากไข่น้ำในไก่ไข่. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2553.