ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน
นักวิจัย : เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช , สุทธิรา ขุมกระโทก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช , สุทธิรา ขุมกระโทก . (2551). ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช , สุทธิรา ขุมกระโทก . 2551. "ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช , สุทธิรา ขุมกระโทก . "ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. Print.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช , สุทธิรา ขุมกระโทก . ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนื้อเยื่อในผลกระท้อน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2551.