ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . (2547). ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . 2547. "ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . "ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547. Print.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . ผลของจิบเบอเรลลินที่มีต่อการยืดอายุเก็บ เกี่ยวมะม่วงแก้วที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2547.