ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

-

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : -
นักวิจัย : ปารณีย์ บุญไชย , ไพบูลย์ บุญไชย , ฉลาด จันทรสมบัติ , ชูศรี ตลับมุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ปารณีย์ บุญไชย , ไพบูลย์ บุญไชย , ฉลาด จันทรสมบัติ , ชูศรี ตลับมุข . (2552). -.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปารณีย์ บุญไชย , ไพบูลย์ บุญไชย , ฉลาด จันทรสมบัติ , ชูศรี ตลับมุข . 2552. "-".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปารณีย์ บุญไชย , ไพบูลย์ บุญไชย , ฉลาด จันทรสมบัติ , ชูศรี ตลับมุข . "-."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. Print.