ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ กลุ่ม Erythromycin-resistant Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ กลุ่ม Erythromycin-resistant Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ
นักวิจัย : มนกานต์ อินทรกำแหง , สุขกมล เกตุพลทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มนกานต์ อินทรกำแหง , สุขกมล เกตุพลทอง . (2555). การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ กลุ่ม Erythromycin-resistant Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มนกานต์ อินทรกำแหง , สุขกมล เกตุพลทอง . 2555. "การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ กลุ่ม Erythromycin-resistant Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มนกานต์ อินทรกำแหง , สุขกมล เกตุพลทอง . "การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ กลุ่ม Erythromycin-resistant Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555. Print.
มนกานต์ อินทรกำแหง , สุขกมล เกตุพลทอง . การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ กลุ่ม Erythromycin-resistant Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากโคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2555.