ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย
นักวิจัย : เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช . (2551). การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช . 2551. "การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช . "การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. Print.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช , ประสิทธิ์ ชุติชูเดช . การวิเคราะห์คุณภาพ สี เนื้อสัมผัส ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ปริมาณกรดที่ไทเทรต และ pH ของผลกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2551.