ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย
นักวิจัย : เจริญพร เลิศสถิตธนกร , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจริญพร เลิศสถิตธนกร , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . (2554). สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เจริญพร เลิศสถิตธนกร , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . 2554. "สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เจริญพร เลิศสถิตธนกร , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . "สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554. Print.
เจริญพร เลิศสถิตธนกร , ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2554.