ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

-

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : -
นักวิจัย : มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย , ชฎาพร เสนาคุณ , บังอร กองอิ้ม , สมเสาวนุช จมูศรี , รพีพร ช่ำชอง , ชูศรี ตลับมุข , นวลอนงค์ นาคคง , จิดาภา ผูกพันธ์ , วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ , พัฒนพล มีนา , ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ , สุริทอง ศรีสะอาด , ศิริธร ศิริอมรพรรณ , เรือน สมณะ , ศุภชัย สมัปปิโต , กชพร สิงหะหล้า , วรากร สีโย , ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง , พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม , ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :