ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสำเหตุในกำรเกิดมะเร็งช่องปำก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสำเหตุในกำรเกิดมะเร็งช่องปำก
นักวิจัย : ทิพยา เอกลักษณานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . (2560). กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสำเหตุในกำรเกิดมะเร็งช่องปำก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . 2560. "กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสำเหตุในกำรเกิดมะเร็งช่องปำก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . "กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสำเหตุในกำรเกิดมะเร็งช่องปำก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
ทิพยา เอกลักษณานันท์ . กลไกการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสำเหตุในกำรเกิดมะเร็งช่องปำก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.