ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นักวิจัย : ปุณณวิช ชัยอุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปุณณวิช ชัยอุดม . (2559). การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปุณณวิช ชัยอุดม . 2559. "การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปุณณวิช ชัยอุดม . "การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ปุณณวิช ชัยอุดม . การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.