ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยกจากดินป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยกจากดินป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง
นักวิจัย : โสภณ บุญลือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภณ บุญลือ . (2559). การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยกจากดินป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โสภณ บุญลือ . 2559. "การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยกจากดินป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โสภณ บุญลือ . "การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยกจากดินป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
โสภณ บุญลือ . การผลิตเอนไซม์ การทำบริสุทธิ์ และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา ascomycetes ที่แยกจากดินป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้วยการเพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.