ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไฮโดรเจนจากผักตบชวา ฟางข้าวและชานอ้อยโดย Clostridium diolis C32-KKU ในขั้นตอนเดียว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไฮโดรเจนจากผักตบชวา ฟางข้าวและชานอ้อยโดย Clostridium diolis C32-KKU ในขั้นตอนเดียว
นักวิจัย : ขนิษฐา เฟียล่า
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขนิษฐา เฟียล่า . (2558). การผลิตไฮโดรเจนจากผักตบชวา ฟางข้าวและชานอ้อยโดย Clostridium diolis C32-KKU ในขั้นตอนเดียว.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ขนิษฐา เฟียล่า . 2558. "การผลิตไฮโดรเจนจากผักตบชวา ฟางข้าวและชานอ้อยโดย Clostridium diolis C32-KKU ในขั้นตอนเดียว".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ขนิษฐา เฟียล่า . "การผลิตไฮโดรเจนจากผักตบชวา ฟางข้าวและชานอ้อยโดย Clostridium diolis C32-KKU ในขั้นตอนเดียว."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
ขนิษฐา เฟียล่า . การผลิตไฮโดรเจนจากผักตบชวา ฟางข้าวและชานอ้อยโดย Clostridium diolis C32-KKU ในขั้นตอนเดียว. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.