ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
นักวิจัย : ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . (2556). การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . 2556. "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.