ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในข้าวหอมปลอดภัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในข้าวหอมปลอดภัย
นักวิจัย : สันติไมตรี ก้อนคำดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันติไมตรี ก้อนคำดี . (2555). ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในข้าวหอมปลอดภัย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สันติไมตรี ก้อนคำดี . 2555. "ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในข้าวหอมปลอดภัย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สันติไมตรี ก้อนคำดี . "ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในข้าวหอมปลอดภัย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
สันติไมตรี ก้อนคำดี . ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชในข้าวหอมปลอดภัย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.