ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาวอริษา แสนอุบล เป็นผู้ได้รับทุน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาวอริษา แสนอุบล เป็นผู้ได้รับทุน
นักวิจัย : อรุณรัตน์ ฉวีราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรุณรัตน์ ฉวีราช . (2555). ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาวอริษา แสนอุบล เป็นผู้ได้รับทุน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรุณรัตน์ ฉวีราช . 2555. "ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาวอริษา แสนอุบล เป็นผู้ได้รับทุน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรุณรัตน์ ฉวีราช . "ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาวอริษา แสนอุบล เป็นผู้ได้รับทุน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
อรุณรัตน์ ฉวีราช . ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาวอริษา แสนอุบล เป็นผู้ได้รับทุน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.