ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ที่ปรึกษา การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผล โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 44 แห่ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ที่ปรึกษา การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผล โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 44 แห่ง
นักวิจัย : ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . (2555). ที่ปรึกษา การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผล โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 44 แห่ง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . 2555. "ที่ปรึกษา การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผล โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 44 แห่ง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . "ที่ปรึกษา การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผล โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 44 แห่ง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . ที่ปรึกษา การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผล โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน 44 แห่ง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.