ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประจำปี 2553

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประจำปี 2553
นักวิจัย : ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . (2554). การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประจำปี 2553.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . 2554. "การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประจำปี 2553".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . "การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประจำปี 2553."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประจำปี 2553. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.