ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญาจ้างบริหารโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัญญาจ้างบริหารโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นักวิจัย : ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . (2553). สัญญาจ้างบริหารโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . 2553. "สัญญาจ้างบริหารโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . "สัญญาจ้างบริหารโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย . สัญญาจ้างบริหารโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.