ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำพองโดยชุมชน ตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง กรณีป่าโคกพนังใหญ่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำพองโดยชุมชน ตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง กรณีป่าโคกพนังใหญ่
นักวิจัย : ดิรก สาระวดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดิรก สาระวดี . (2551). โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำพองโดยชุมชน ตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง กรณีป่าโคกพนังใหญ่.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดิรก สาระวดี . 2551. "โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำพองโดยชุมชน ตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง กรณีป่าโคกพนังใหญ่".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดิรก สาระวดี . "โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำพองโดยชุมชน ตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง กรณีป่าโคกพนังใหญ่."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
ดิรก สาระวดี . โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำพองโดยชุมชน ตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง กรณีป่าโคกพนังใหญ่. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.