ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย
นักวิจัย : อรุณรัตน์ ฉวีราช
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
อรุณรัตน์ ฉวีราช . (2555). การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรุณรัตน์ ฉวีราช . 2555. "การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรุณรัตน์ ฉวีราช . "การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
อรุณรัตน์ ฉวีราช . การศึกษาคุณสมบัติทางยาสมุนไพรของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.