ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องประจุแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าที่มีค่าตัวประกอบกำลังใกล้เคียงหนึ่งและส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าได้สองทิศทาง
นักวิจัย : ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข , สรรธพล คุ้มทรัพย์
คำค้น : การแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง, การควบคุมแบบสัดส่วนรีโซแนนซ์, ฮาร์ดแวร์จำลองระบบ
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้นำเสนอการแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสามเฟสแบบฟลูบริดจ์ด้วยเทคนิคการควบคุมวงรอบกระแสแบบสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์ (PR current control) กระแสคำสั่งควบคุมบนแกนอ้างอิงนิ่ง (Stationary reference frame) และวงรอบนอกควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ 700 โวลต์นอกจากนั้นยังนำเสนอแนวทางการออกแบบตัวควบคุมกระแสแบบสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์ และตัวควบคุมพีไอสำหรับควบคุมพีไอสำหรับควบคุมแรงดันดีซี การทดลองพิกัดกำลังไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ ในสภาวะอยู่ค่าตัวประกอบกำลัง 0.98 และความผิดเพี้ยนทางฮาร์มอนริกกระแส (THD) 1.4 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองการทำงานด้วยฮาร์ดแวร์จำลองระบบ สามารถยืนยันการทำงานของวงจรแปลงผันได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม :