ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามศึกษาประชากรและการอพยพของนกเป็ดน้ำในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามศึกษาประชากรและการอพยพของนกเป็ดน้ำในประเทศไทย
นักวิจัย : ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจตรวจนับประชากรและการแพร่กระจายของนกเป็ดน้ำในประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบนกเป็ดน้ำ 8 สกุล 19 ชนิด โดยมีจำนวนประชากรไม่น้อยกว่า 177,384 ตัว ได้แก่ สกุลเป็ดแดง สกลุเป็ดหงส์ สกุลนกเป็ดก่า สกุลเป็ดคับแค สกุลเป็ดพม่า สกุลเป็ดแมนดาริน สกุลนกเป็ดน้ำธรรมดา และสกุลเป็ดโปชาด พื้นที่ชุ่มนั้เป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญสำหรับนกเป็ดน้ำในประเทศไทย ซึ่งพบนกเป็ดน้ำหลายชนิดเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย-แอ่งเชียงแสน พบนกเป็ดน้ำ 15 ชนิด จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,984 ตัว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด พบนกเป็ดน้ำ 9 ชนิด จำนวนรวมทั้งสิ้น 23,094 ตัว เขตห้ามล่าป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน พบนกเป็ดน้ำ 7 ชนิด จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,399 ตัว ที่ราบลุ่มน้ำยม พบนกเป็ดน้ำ 4 ชนิด และมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,102 ตัว และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง พบนกเป็ดน้ำ 4 ชนิด และมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,961 ตัว เป็นพื้นที่เป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญที่รองรับประชากรนกเป็ดน้ำที่อพยพมาในฤดูหนาว

บรรณานุกรม :
ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง . (2551). การติดตามศึกษาประชากรและการอพยพของนกเป็ดน้ำในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง . 2551. "การติดตามศึกษาประชากรและการอพยพของนกเป็ดน้ำในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง . "การติดตามศึกษาประชากรและการอพยพของนกเป็ดน้ำในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2551. Print.
ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง . การติดตามศึกษาประชากรและการอพยพของนกเป็ดน้ำในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; 2551.