ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุติธรรมชุมชน:อัตลักษณ์แห่งวิถีเข้มแข็งของชุมชนบางบัว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุติธรรมชุมชน:อัตลักษณ์แห่งวิถีเข้มแข็งของชุมชนบางบัว
นักวิจัย : นิรัญ งามเกิด , พิกุลทอง หงษ์หิน , เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ , สนอง ดีประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรัญ งามเกิด , พิกุลทอง หงษ์หิน , เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ , สนอง ดีประดิษฐ์ . (2556). ยุติธรรมชุมชน:อัตลักษณ์แห่งวิถีเข้มแข็งของชุมชนบางบัว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา.
นิรัญ งามเกิด , พิกุลทอง หงษ์หิน , เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ , สนอง ดีประดิษฐ์ . 2556. "ยุติธรรมชุมชน:อัตลักษณ์แห่งวิถีเข้มแข็งของชุมชนบางบัว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา.
นิรัญ งามเกิด , พิกุลทอง หงษ์หิน , เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ , สนอง ดีประดิษฐ์ . "ยุติธรรมชุมชน:อัตลักษณ์แห่งวิถีเข้มแข็งของชุมชนบางบัว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
นิรัญ งามเกิด , พิกุลทอง หงษ์หิน , เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ , สนอง ดีประดิษฐ์ . ยุติธรรมชุมชน:อัตลักษณ์แห่งวิถีเข้มแข็งของชุมชนบางบัว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์วิจัยและพัฒนา; 2556.