ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : จิราพร พวงอินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร พวงอินทร์ . (2559). วัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
จิราพร พวงอินทร์ . 2559. "วัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
จิราพร พวงอินทร์ . "วัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2559. Print.
จิราพร พวงอินทร์ . วัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2559.