ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาอำนาจฟ้องและเขตอำนาจศาลคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองกับศาลยุติธรรม

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาอำนาจฟ้องและเขตอำนาจศาลคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองกับศาลยุติธรรม
นักวิจัย : พิพากษ์ เกียรติกมเลศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิพากษ์ เกียรติกมเลศ . (2559). ปัญหาอำนาจฟ้องและเขตอำนาจศาลคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองกับศาลยุติธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พิพากษ์ เกียรติกมเลศ . 2559. "ปัญหาอำนาจฟ้องและเขตอำนาจศาลคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองกับศาลยุติธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พิพากษ์ เกียรติกมเลศ . "ปัญหาอำนาจฟ้องและเขตอำนาจศาลคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองกับศาลยุติธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2559. Print.
พิพากษ์ เกียรติกมเลศ . ปัญหาอำนาจฟ้องและเขตอำนาจศาลคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองกับศาลยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2559.