ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : ก้องปิติ อ่อนมาก
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ก้องปิติ อ่อนมาก . (2559). ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ก้องปิติ อ่อนมาก . 2559. "ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ก้องปิติ อ่อนมาก . "ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2559. Print.
ก้องปิติ อ่อนมาก . ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2559.