ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว นครปฐม

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว นครปฐม
นักวิจัย : ประเสริฐ อยู่ยอด
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ อยู่ยอด . (2559). ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว นครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ประเสริฐ อยู่ยอด . 2559. "ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว นครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ประเสริฐ อยู่ยอด . "ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว นครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2559. Print.
ประเสริฐ อยู่ยอด . ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว นครปฐม. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2559.