ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น
นักวิจัย : ศิพร โกวิท
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิพร โกวิท . (2559). การบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ศิพร โกวิท . 2559. "การบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ศิพร โกวิท . "การบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2559. Print.
ศิพร โกวิท . การบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2559.