ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานตำรวจตามหลักนิติธรรมของสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานตำรวจตามหลักนิติธรรมของสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์ . (2559). การบริหารงานตำรวจตามหลักนิติธรรมของสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์ . 2559. "การบริหารงานตำรวจตามหลักนิติธรรมของสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์ . "การบริหารงานตำรวจตามหลักนิติธรรมของสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2559. Print.
ธนพิพัฒน์ สุภาษิตลัทธ์ . การบริหารงานตำรวจตามหลักนิติธรรมของสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2559.