ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
นักวิจัย : พชร สันทัด
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พชร สันทัด . (2559). การจัดการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พชร สันทัด . 2559. "การจัดการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พชร สันทัด . "การจัดการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2559. Print.
พชร สันทัด . การจัดการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2559.