ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความสุขของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความสุขของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : ศิริพร นุชสำเนียง
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร นุชสำเนียง . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความสุขของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ศิริพร นุชสำเนียง . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความสุขของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ศิริพร นุชสำเนียง . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความสุขของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2558. Print.
ศิริพร นุชสำเนียง . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความสุขของข้าราชการตำรวจในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2558.