ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวน 1 ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวน 1 ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
นักวิจัย : บันดล สุยะเพี้ยง
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บันดล สุยะเพี้ยง . (2558). การพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวน 1 ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
บันดล สุยะเพี้ยง . 2558. "การพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวน 1 ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
บันดล สุยะเพี้ยง . "การพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวน 1 ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2558. Print.
บันดล สุยะเพี้ยง . การพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวน 1 ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2558.