ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : สหพัฒน์ หอมจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สหพัฒน์ หอมจันทร์ . (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สหพัฒน์ หอมจันทร์ . 2557. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สหพัฒน์ หอมจันทร์ . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2557. Print.
สหพัฒน์ หอมจันทร์ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 1 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2557.