ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษาป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษาป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
คำค้น : จิตอาสา , สาธารณภัย , สมุทรปราการ
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . (2557). การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษาป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . 2557. "การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษาป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . "การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษาป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2557. Print.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีศึกษาป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2557.