ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีสกัดสารพันธุกรรมจากรอยลายพิมพ์นิว มือแฝง ที!ผ่านการตรวจด้วยวิธี CYANOACRYLATE

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบวิธีสกัดสารพันธุกรรมจากรอยลายพิมพ์นิว มือแฝง ที!ผ่านการตรวจด้วยวิธี CYANOACRYLATE
นักวิจัย : สมชาย สิงห์สุวรรณ
คำค้น : ไซยาโนอะคริเลต , DNA , PCR
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย สิงห์สุวรรณ . (2556). การศึกษาเปรียบเทียบวิธีสกัดสารพันธุกรรมจากรอยลายพิมพ์นิว มือแฝง ที!ผ่านการตรวจด้วยวิธี CYANOACRYLATE.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สมชาย สิงห์สุวรรณ . 2556. "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีสกัดสารพันธุกรรมจากรอยลายพิมพ์นิว มือแฝง ที!ผ่านการตรวจด้วยวิธี CYANOACRYLATE".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สมชาย สิงห์สุวรรณ . "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีสกัดสารพันธุกรรมจากรอยลายพิมพ์นิว มือแฝง ที!ผ่านการตรวจด้วยวิธี CYANOACRYLATE."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2556. Print.
สมชาย สิงห์สุวรรณ . การศึกษาเปรียบเทียบวิธีสกัดสารพันธุกรรมจากรอยลายพิมพ์นิว มือแฝง ที!ผ่านการตรวจด้วยวิธี CYANOACRYLATE. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2556.