ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : พัชรา สินลอยมา , อุทัย ตีระวนินทร , โสรัตน์ กลับวิลา , ทัชชกร ภูวดิษยคุณ , มุทิตา มากวิจิตร์ , ไกรยุทธ แสวงสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรา สินลอยมา , อุทัย ตีระวนินทร , โสรัตน์ กลับวิลา , ทัชชกร ภูวดิษยคุณ , มุทิตา มากวิจิตร์ , ไกรยุทธ แสวงสุข . (2556). การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พัชรา สินลอยมา , อุทัย ตีระวนินทร , โสรัตน์ กลับวิลา , ทัชชกร ภูวดิษยคุณ , มุทิตา มากวิจิตร์ , ไกรยุทธ แสวงสุข . 2556. "การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พัชรา สินลอยมา , อุทัย ตีระวนินทร , โสรัตน์ กลับวิลา , ทัชชกร ภูวดิษยคุณ , มุทิตา มากวิจิตร์ , ไกรยุทธ แสวงสุข . "การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2556. Print.
พัชรา สินลอยมา , อุทัย ตีระวนินทร , โสรัตน์ กลับวิลา , ทัชชกร ภูวดิษยคุณ , มุทิตา มากวิจิตร์ , ไกรยุทธ แสวงสุข . การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2556.