ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของเจ้าหน้าที่ บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในการรักษาพยานวัตถุในสถานที เกิดเหตุ

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของเจ้าหน้าที่ บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในการรักษาพยานวัตถุในสถานที เกิดเหตุ
นักวิจัย : สันทัด ทูลธรรม
คำค้น : การแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันทัด ทูลธรรม . (2555). บทบาทของเจ้าหน้าที่ บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในการรักษาพยานวัตถุในสถานที เกิดเหตุ.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สันทัด ทูลธรรม . 2555. "บทบาทของเจ้าหน้าที่ บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในการรักษาพยานวัตถุในสถานที เกิดเหตุ".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สันทัด ทูลธรรม . "บทบาทของเจ้าหน้าที่ บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในการรักษาพยานวัตถุในสถานที เกิดเหตุ."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2555. Print.
สันทัด ทูลธรรม . บทบาทของเจ้าหน้าที่ บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในการรักษาพยานวัตถุในสถานที เกิดเหตุ. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2555.