ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : สัญญา รัตนไพวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัญญา รัตนไพวงศ์ . (2555). การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สัญญา รัตนไพวงศ์ . 2555. "การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
สัญญา รัตนไพวงศ์ . "การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2555. Print.
สัญญา รัตนไพวงศ์ . การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2555.