ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)
นักวิจัย : ดิฐภัทร บวรชัย , มีชัย สีเจริญ , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , อิศราวุธ อ่อนน้อม
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดิฐภัทร บวรชัย , มีชัย สีเจริญ , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , อิศราวุธ อ่อนน้อม . (2555). การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model).
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ดิฐภัทร บวรชัย , มีชัย สีเจริญ , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , อิศราวุธ อ่อนน้อม . 2555. "การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ดิฐภัทร บวรชัย , มีชัย สีเจริญ , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , อิศราวุธ อ่อนน้อม . "การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2555. Print.
ดิฐภัทร บวรชัย , มีชัย สีเจริญ , ไกรวุฒิ วัฒนสิน , อิศราวุธ อ่อนน้อม . การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2549 (ปรับปรุง พ.ศ.2551) โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model). กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2555.