ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสารพันธุกรรมจากไดอะตอมในศพที่เสียชีวิตจากการจมน้า

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสารพันธุกรรมจากไดอะตอมในศพที่เสียชีวิตจากการจมน้า
นักวิจัย : อรัญญา กรีธาชาติ
คำค้น : จมน้ำ , ไดอะตอม , พีซีอาร์
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรัญญา กรีธาชาติ . (2555). การตรวจสารพันธุกรรมจากไดอะตอมในศพที่เสียชีวิตจากการจมน้า.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
อรัญญา กรีธาชาติ . 2555. "การตรวจสารพันธุกรรมจากไดอะตอมในศพที่เสียชีวิตจากการจมน้า".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
อรัญญา กรีธาชาติ . "การตรวจสารพันธุกรรมจากไดอะตอมในศพที่เสียชีวิตจากการจมน้า."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2555. Print.
อรัญญา กรีธาชาติ . การตรวจสารพันธุกรรมจากไดอะตอมในศพที่เสียชีวิตจากการจมน้า. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2555.