ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจตามการรับรู้ของผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตลักษณ์

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจตามการรับรู้ของผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตลักษณ์
นักวิจัย : ลัดดาวัลย์ ภูติอนันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลัดดาวัลย์ ภูติอนันต์ . (2554). อัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจตามการรับรู้ของผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตลักษณ์.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ลัดดาวัลย์ ภูติอนันต์ . 2554. "อัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจตามการรับรู้ของผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตลักษณ์".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ลัดดาวัลย์ ภูติอนันต์ . "อัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจตามการรับรู้ของผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตลักษณ์."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2554. Print.
ลัดดาวัลย์ ภูติอนันต์ . อัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตำรวจตามการรับรู้ของผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตลักษณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2554.