ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : ภัคสกุล นาคจู
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัคสกุล นาคจู . (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ภัคสกุล นาคจู . 2554. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
ภัคสกุล นาคจู . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2554. Print.
ภัคสกุล นาคจู . ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2554.