ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาชนไทย

หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาชนไทย
นักวิจัย : พัชรา สินลอยมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรา สินลอยมา . (2554). โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาชนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พัชรา สินลอยมา . 2554. "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาชนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
พัชรา สินลอยมา . "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาชนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2554. Print.
พัชรา สินลอยมา . โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาชนไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ; 2554.